Algemene verkoopsvoorwaarden

De verkoper is de scrl  GYM naar Belgisch recht rue des ateliers 19 1080 Bruxelles, n° de TVA BE0437960047

1. Overeenkomst De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door de Scrl GYM . Indien Scrl GYM  de bestelling niet kan uitvoeren , laat de Scrl GYM  dit zo snel mogelijk weten. De besteller kan echter geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

2. Eigendomsvoorbehoud Zolang de koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van de Scrl GYM .

3. Leveringstermijn De leveringstermijn van de bestelde producten is: 48 uren voor Belgie; 72 uren in de rest van EU. GYM scr is niet verantwoordelijk voor de vertraging van de levering bedrijf

Voor meer inlichtingen, levering.

4. Prijzen De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig periode vermeld in onze catalogus of website. De prijzen zijn inclusief BTW en worden opgegeven onder voorbehoud van evidente typografische vergissingen.

5. Betalingsmogelijkheden Scrl GYM  aanvaardt de volgende kredietkaarten: Visa, Mastercard en Eurocard.

6. Verzakingsrecht De Belgische Wet op de Handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de consument toe binnen de 7 werkdagen na levering van het product aan de verkoper mee te delen van hij van zijn aankoop afziet. De producten kunnen binnen deze termijn worden teruggezonden. Ingeval de consument van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Scrl GYM  de eventueel reeds betaalde prijs terug binnen de 10 dagen. De koper zal echter zelf de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

De consument kan de producten die niet overeenkomstig zijn bestelling werden geleverd of die beschadigd worden geleverd binnen een termijn van 7 werkdagen aan Scrl GYM  terugsturen. In dit geval zal de Scrl GYM  de verzendingskosten, alsook de eventueel reeds betaalde prijs, binnen de 10 dagen terugbetalen.

7. Verzendingskosten Transport is gratis in Europese Unie en in Verenigde Staten voor elke aankoop van minimum 50€. Voor meer inlichtingen, click op levering 

8. Adres Klachten betreffend de bestelde producten kunnen worden gericht aan: Scrl GYM , met zetel te rue des ateliers 19 1080 Bruxelles. Ook producten die worden teruggestuurd op grond van artikel 6 of 7 van deze voorwaarden, kunnen naar dit adres worden gestuurd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgische recht is van toepassing op de koopovereenkomst. Enkel de rechtbanken van Brussels zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voorkomen uit deze koopovereenkomst.